zachmurzenie duże -0.07 °C, zachmurzenie duże

Youtube

Menu

Konkursy

2020

Konsultacje 2020 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok wraz z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ (pdf), KLIKNIJ (skan)

 

Konsultacje 2020 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ (pdf), KLIKNIJ (skan)

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020:

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2014 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach B-klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

2019

Konsultacje 2019 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ

 


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019:

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2007-2012 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach B-klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

2018

Informacja o wynikach konsultacji 

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ

Konsultacje 2018 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Szkółka wędkarska - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt – zakup paszy - KLIKNIJ


Wyniki konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców Sławkowa - KLIKNIJ

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców Sławkowa - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej poprzez organizację „Sławkowskiej Ligi Piłkarskiej” - KLIKNIJ

Wyniki konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej poprzez organizację „Sławkowskiej Ligi Piłkarskiej” - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Sławkowa urodzonych w latach 2001-2006 - KLIKNIJ

Wyniki konkursu

 Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Sławkowa urodzonych w latach 2001-2006 - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkurs ofert

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży powyżej 12. roku życia i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci do 12 lat na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Wzór oferty do pobrania - KLIKNIJ


Wyniki konkursów

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży powyżej 12. roku życia i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci do 12 lat na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

 

2017

Informacja o wynikach konsultacji 

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - KLIKNIJ


Konsultacje - 2017 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - KLIKNIJ

Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - KLIKNIJ


Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2017

Oferta na realizację zadania publicznego - "Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski" - KLIKNIJ

 

Wyniki konkursów

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkurs ofert

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Wzór oferty do pobrania - KLIKNIJ

2016

Konsultacje 2016 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"


 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2016

“Warsztaty i zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy”

"I ja zostanę Lewandowskim" - oferta realizacji zadania publicznego

Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski i kolonia zuchowa

 

Wyniki ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR RZ-63/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - I Ja zostanę Lewandowskim"

ZARZĄDZENIE NR RZ-67/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. „Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski i kolonia zuchowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-119/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. „Warsztaty i zawody wędkarskie z elementami ichtiologii ryb łososiowatych i entomologii owadów wodnych dla dzieci i młodzieży"

 

Konkursy na rok 2016

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

 ZARZĄDZENIE NR RZ-16/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-17/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-31/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”

2015

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118, z póź. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Konkursy na rok 2015

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2015

Oferta realizacji zadania publicznego - organizacja I Biegu Republiki Sławkowskiej

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

Zarządzenie NR RZ-113/2015 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

 

Sprawozdania

Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

2014

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2014

Oferta realizacji zadania publicznego - organizacja turnieju piłkarskiego p.n. "Sławków CUP"

 

Wyniki ofert realizacji zadań publicznych na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR RZ-63/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. Organizacja turnieju piłkarskiego „Sławków CUP” o puchar Burmistrza Miasta Sławkowa dla dzieci i młodzieży wraz z festynem rodzinnym

 

Konkursy na rok 2014  

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 13 listopada 2014 r. 28‑10‑2014 13:12:34 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Sprawozdania

Sprawozdanie - realizacja programu współpracy za 2014 rok

2013

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

Konkursy na rok 2013

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży   i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

WZÓR OFERTY

 

Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

ZARZĄDZENIE NR RZ-96/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

2012

Konkursy ofert na rok 2012

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

 

Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

Zarządzenie Nr RZ 87/2012 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012" 

2009

Na podstawie art. 5 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),Burmistrz Miasta Sławkowa, ogłasza z dniem 30 grudnia 2008 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.

Konkursy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.umslawkow.finn.pl/, na stronie Urzędu Miasta www.slawkow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta, Rynek 1 oraz ul. Łosińska 1.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa, 41–260 Sławków Rynek 1 w terminie do 28 stycznia 2009 r., do godziny 15.30. W przypadku wysłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ofert.

 Konkursy ofert na rok 2009

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa.

Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa.

Propagowanie wschodnich sztuk walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa.

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez.

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa.

Drukuj

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.